Ostrożna nadzieja. Spotkanie z nową minister zdrowia.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski spotkał się z nową minister zdrowia Izabelą Leszczyną w siedzibie resortu. Rozmowa dotyczyła najbardziej palących problemów, z jakimi boryka się obecnie ochrona zdrowia w Polsce. Prezes NRL przedstawił konkretne propozycje rozwiązań będące jednocześnie postulatami samorządu lekarskiego. Dużą część spotkania poświęcono konieczności wprowadzenia w Polsce systemu no-fault oraz uregulowaniu kształcenia medycznego poprzez zamknięcie szkół kształcących pomimo negatywnej opinii PKA.

Istotną kwestię, którą podczas rozmowy poruszył prezes Łukasz Jankowski stanowiła odbudowa zaufania wszystkich pracowników medycznych do Ministerstwa Zdrowia, które w ostatnich miesiącach zostało mocno nadszarpnięte.

Rozmowy mają być kontynuowane – m.in. na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej, 15 grudnia.

- Traktuję to spotkanie, jako rozpoczęcie naszej współpracy, ale cieszę się, że nasze postulaty, w tym dotyczące wprowadzenia realnego no-fault czy kształcenia przyszłych medyków na odpowiednich do tego uczelniach, zostały wysłuchane i to już pierwszego dnia urzędowania nowej Pani Minister. To dobry znak. Sygnał, że ze strony rządzących jest otwartość i zainteresowanie zdrowiem Polaków – powiedział prezes NRL po spotkaniu.