e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Twoja firma (praktyka lekarska, podmiot leczniczy) będzie miała obowiązek korzystania z e-Doręczeń (rejestrowane doręczenie elektroniczne), jeżeli jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Termin na wdrożenie usługi e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo KRS:

- firmy, które zarejestrują działalność 30 grudnia 2023 roku lub później (KRS) oraz od 1 stycznia 2024 roku (CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm;

- firmy, które powstały przed tymi datami, muszą złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń w określonym terminie: firmy z rejestru KRS do 30 marca 2024 roku, firmy z rejestru CEIDG do 30 września 2026 roku.

Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl – e-Doręczenia dla przedsiębiorców | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy