Żegnamy śp. doktora Stanisława Wencelisa

Z wielkim szacunkiem wspominamy i z żalem żegnamy  śp. doktora Stanisława Wencelisa, współtwórcę Kodeksu Etyki Lekarskiej, wieloletniego działacza na rzecz upowszechniania wiedzy  z zakresu etyki i postaw etycznych w środowisku lekarskim.

Rodzinie i Najbliższym Wyrazy Najszczerszego Współczucia składa Artur de Rosier Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL wraz z członkami i współpracownikami Komisji