na dzień 15 lutego 2024 r.

W O K A N D A
rozpraw   głównych   wyznaczonych   w   NACZELNYM   SĄDZIE    LEKARSKIM
na dzień 15 lutego 2024 r.
Zespół Orzekający: dr n. med. Jacek Fórmaniak, lek. Iwona Latos,
lek. dent. Mariola Łyczewska, lek. Jacek Mazur, lek. Jerzy Nosarzewski

L.p.

Nr Rep.

NSL

Sygnatura

akt

Imiona i nazwiska

obwinionych

Przewodniczący

NROZ

Godz.

rozp.

1. 186/OWU/23 Wu 15/23 I. C. J. lek. dent. Mariola Łyczewska
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska
1000
2. 188/OWU/23

OSL/Wu/59/23

J. K. lek. dent. Mariola Łyczewska
prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska
1100
3. 201/OWU/23

OSL/Wu/31/23

A. C. lek. Jerzy Nosarzewski
lek. Ładysław Nekanda-Trepka
1145
4. 204/OWU/23 OSL/Wu/2/23 T. S. M. lek. Iwona Latos
lek. Ładysław Nekanda-Trepka
1230
5. 175/OWU/23 OSL I-0002/2023 M. R. dr n. med. Jacek Fórmaniak
dr n. med. Robert Adamowicz
1315
6. 170/OWU/23 Wu 2/23 R. S. lek. Jacek Mazur
dr n. med. Robert Adamowicz
1400