Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Osobowością Roku w Ochronie Zdrowia

Wczoraj na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta gala konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2023”, która była elementem konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2024. Wśród gości pojawili się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia – Izabela Leszczyna, Urszula Demkow, Maciej Miłkowski i Marek Kos.

 

Ideą konkursu autorstwa wydawnictwa Termedia oraz redakcji „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” jest wyłonienie i nagrodzenie osób oraz podmiotów, które w minionym roku odniosły sukces w ochronie zdrowia.

 

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski został wyróżniony tytułem Osobowość Roku w Ochronie 2023. Nagrodę wręczyła minister zdrowia Izabela Leszczyna, zaś redaktor naczelna „Gazety Lekarskiej” Karolina Kowalska otrzymała wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2023 w Ochronie Zdrowia – media i public relations.

Łukasz Jankowski lekarz, reformator i lider młodego pokolenia samorządu lekarskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji (2022 – 2026), wcześniej prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (2018-2022 r.)

Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia” – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ” – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem” – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

Były członek zarządu, a następnie wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy OZZL, jeden z liderów głośnego protestu lekarzy rezydentów trwającego od 2 października 2017 do 8 lutego 2018 roku, negocjator podpisanego z ówczesnym Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim Porozumienia kończącego protest. W maju 2018 wybrany przez delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Stał się najmłodszym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w historii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Przy jego wsparciu powołano projekt NIL IN – Sieć lekarzy Innowatorów, którzy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom chcą zmieniać medycynę na lepsze.

Wielokrotny laureat plebiscytu ,,Lista 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia w Polsce”, klasyfikowany wg tygodnika Wprost na 30. miejscu najbardziej wpływowych osób w Polsce.

fot. Alicja Szczypczyk