Historie ambasadorów kampanii „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem”

W nagraniach prezesów okręgowych rad lekarskich, którzy stali się ambasadorami kampanii społecznej "Jestem lekarzem, jestem człowiekiem", ukazana jest codzienna praca lekarzy oraz refleksje na temat relacji lekarz-pacjent. Kampania, realizowana przez samorząd lekarski, ma na celu poprawę jakości opieki medycznej i zwiększenie wzajemnego zrozumienia między pacjentem a lekarzem.

Lekarz również jest uczestnikiem systemu i podlega jego negatywnym skutkom. Niewłaściwa organizacja pracy, presja czasu czy brak zasobów często wpływają na jakość udzielanych świadczeń medycznych. Przesłanie filmów jest jasne - istnieje duża potrzeba poprawy relacji między lekarzem a pacjentem.

- Naszym celem jest przybliżenie sytuacji, w jakiej znajduje się lekarz i pacjent w obecnym systemie ochrony zdrowia. Dzięki naszej kampanii, możemy zobaczyć, że lekarz i pacjent często znajdują się po jednej stronie – wszyscy jesteśmy ofiarami niewydolnego systemu, ale niestety nie zawsze dostrzegamy swoje perspektywy – komentuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. 

 

Kampania Naczelnej Izby Lekarskiej i Okręgowych Izb Lekarskich "Jestem lekarzem, jestem człowiekiem" ma na celu uwrażliwienie opinii publicznej na trudności, z jakimi spotykają się codziennie lekarze. Przedstawione w filmach historie pomagają zrozumieć, że lekarze również mają swoje problemy, ograniczenia i udowadniają, że ich praca jest nie tylko zawodem, ale również misją. Pacjentom przypomina, że każda wizyta u lekarza wymaga wzajemnego szacunku i partnerstwa.

 

Michał Bulsa, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

 

Paweł Czekalski, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

 

Ewa Joniec, Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wlkp.

 

Wojciech Kaatz, Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu

 

Krzysztof Kordel, Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

 

Jacek Kotuła, Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

 

Katarzyna Krystosik-Łasecka, Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

 

Dariusz Kutella, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

 

Mariusz Malicki, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

 

Zbigniew Brzezin, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

 

Krzysztof Marchewka, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

 

Ryszard Mońdziel, Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

 

Marta Owczyńska, Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

 

Piotr Pawliszak, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

 

Radosław Piwowarczyk, Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej

 

Artur Płachta, Wojskowa Izba Lekarska

 

Dariusz Samborski, Lubelska Izba Lekarska w Lublinie

 

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

 

Robert Stępień, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 

Dorota Szyska-Skrobot, Świętokrzyska Izby Lekarskiej w Kielcach

 

Aleksandra Śremska, Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy

 

Tadeusz Urban, Śląska Izba Lekarska w Katowicach