W głębokim smutku żegnamy prof. dr hab. n. med. Annę Komorowską

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Anny Komorowskiej

 

nestorki polskiej ortodoncji

Żegnamy wybitną ekspertkę, współzałożycielkę i pierwszą Prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, profesor nauk medycznych, wyjątkową kobietę.

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom

wyrazy współczucia składa

 

w imieniu Koleżanek i Kolegów

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL