Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 23 lutego 2024 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 23 lutego 2024 r. przyjęło:

  • stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne
  • stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku

 

STANOWISKO Nr 9/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, przekazanym przy piśmie pani Urszuli Demkow - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 9 lutego 2024 r. (znak: telefon: RKIK.0210.4.2023.MF), nie zgłasza uwag do projektu.

 

STANOWISKO Nr 10/24/P-IX

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzeniach ich braku, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Wojciecha Koniecznego z dnia 18 lutego 2024 r. (znak: DLD.0210.1.2024.CP) nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.