Kongres Europejskiego Towarzystwa Protetycznego

W dniach 19-21 września w Białymstoku, pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej odbędzie się 47. edycja Kongresu Europejskiego Towarzystwa Protetycznego. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu jest pytanie „Czy okluzja jest kluczem do sukcesu w rehabilitacji protetycznej?”

W trakcie Kongresu będzie można uzyskać wiedzę o aktualnych trendach protetycznych, wysłuchać licznych wykładów, wziąć udział w warsztatach i podyskutować z uznanymi przedstawicielami świata nauki i praktyki.

Tematyka Kongresu to szeroko pojęta protetyka od materiałoznawstwa, poprzez stałe, ruchome uzupełnienia protetyczne, po implantoprotetykę. Konferencja od lat gromadzi środowisko protetyków, zarówno tych pracujących w uczelniach medycznych jak i tych praktykujących. Do przeprowadzenia wykładów zostali zaproszeni wybitni klinicyści z całego świata.

Kongres zwyczajowo rozpocznie Oxford Lecture, który to wykład wygłosi Pan Profesor Takumi Ogawa (Tsurumi University Yokohama oraz University of Southern California).

Wykłady kongresowe poprowadzą m.in.: Prof. Marc Schmitter, Prof. Daniele Manfredini, Prof. Frank Lobbezoo, Prof. Giullermo Pradies, Dr Marco Nicastro, Prof. Albert Mehl, Prof. Phophi Kamposiora, Prof. Daniele Rondoni. Nie zabraknie również uznanych i cenionych polskich wykładowców. Będzie można posłuchać Prof. Jana Pietruskiego, Prof. Ingrid Różyło-Kalinowską, Dr hab. Aleksandrę Nitecką-Buchta czy też Dr Macieja Żarowa. Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski.

W ramach Kongresu każdy uczestnik może także zaprezentować swoją pracę w formie wypowiedzi ustnej lub plakatu. Jest to unikalna szansa na przedstawienie swojego dorobku naukowego na forum o zasięgu światowym. Dla najlepszych prac zostały przewidziane bardzo atrakcyjne nagrody.

Po niezwykle intensywnych dniach wykładowych organizatorzy zaplanowali kilka chwil wytchnienia. W czwartek wszyscy uczestnicy Kongresu są zaproszeni do przepięknych wnętrz Pałacu Branickich na Welcome Reception. Drugiego dnia Kongresu będzie można odpocząć na Polish Nigth, gdzie nie zabraknie również regionalnych atrakcji.

Więcej informacji: www.epa2024.pl