Porozumienie pomiędzy NIL a SGH

27.02.2024 r. w siedzibie Rektoratu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską a Szkołą Główną Handlową. 

Mając na uwadze dążenie każdej ze Stron do wsparcia wysokich standardów w obszarze kształcenia i organizacji systemu ochrony zdrowia SGH wspólnie z NIL postanowiły nawiązać współpracę obejmującą m.in. organizację szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenie badań i analiz oraz organizację konferencji i sympozjów naukowych. 

W uroczystości uczestniczył Jego Magnificencja Rektor SGH dr hab. ekon. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Łukasz Jankowski, dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Artur Drobniak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL oraz Katarzyna Sadowska-Cioch - Wicedyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia NIL. 

Wobec dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii interdyscyplinarna współpraca pomiędzy specjalistami różnych dziedzin jest szczególnie cenna. Dzięki niej lekarze zyskują nową perspektywę dla rozwoju swoich kompetencji a oba środowiska przestrzeń dla nowych technologii i współpracy szkoleniowej z zakresu zarządzania – podkreślił Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Fot. Iwona Kania