na dzień 15 marca 2024 r.

W O K A N D A
rozpraw   głównych   wyznaczonych   w   NACZELNYM   SĄDZIE    LEKARSKIM
na dzień 15 marca 2024 r.
Zespół Orzekający: lek. Iwona Latos, lek. dent. Mariola Łyczewska, 
lek. Jacek Mazur, dr n. med. Piotr Minowski, lek. Jerzy Nosarzewski

L.p.

Nr Rep.

NSL

Sygnatura

akt

Imiona i nazwiska

obwinionych

Przewodniczący

NROZ

Godz.

rozp.

1. 150/OWU/23 OSL.Wu/6/2022 B. E. S. lek. dent. Mariola Łyczewska 
lek. dent. Anna Tarkowska
1030
2. 4/OWU/24 OSL/Wu/18/22 J. C. lek. dent. Mariola Łyczewska
lek. dent. Anna Tarkowska
1130
3. 204/OWU/23 OSL/Wu/2/23 T. S. M. lek. Iwona Latos
lek. Ładysław Nekanda-Trepka
1215
4. 34/OWU/24 Wu-0002/2023 P. N. lek. Jerzy Nosarzewski
lek. Ładysław Nekanda-Trepka
1300
5. 23/OWU/24 OSL- 05/Wu/2021 T. W. lek. Jacek Mazur
dr n. med. Janusz Małecki
1345