Szkolenie w NIL dedykowane Mediatorom Izb Lekarskich

W Naczelnej Izbie Lekarskiej, w dniach 15, 16 marca 2024 r. odbyła się stacjonarna część szkolenia dedykowanego Mediatorom Izb Lekarskich.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Naczelną Izbę Lekarską we współpracy z Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej i uprawnia uczestników do uzyskania numerowanego certyfikatu mediatora.

Prezes NRL lek. Łukasz Jankowski przywitał wszystkich uczestników szkolenia a następnie rozpoczęły się wykłady, symulacje mediacji prowadzone przez doświadczonych Mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Mediacja, będąca zorganizowanym, poufnym postępowaniem, do którego strony przystępują dobrowolnie z  udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, pozwala na osiągnięcie akceptowalnego przez obie strony rozwiązania konfliktu – takiego, które nie byłoby możliwe w toku postępowania przed sądem. Mediacja umożliwia nie tylko rozwiązanie konfliktu, ale także pozwala na poprawę relacji uczestników postępowania, zmianę sposobu myślenia o konflikcie, zaistniałej sytuacji, co może mieć niezwykle istotne znaczenie. Ugodowe zakończenie sprawy, oparte na porozumieniu wypracowanym przez same strony pozwala na zachowanie lepszych relacji w przyszłości. Właściwa komunikacja i brak konfliktów w zespole ma realne przełożenie na jakość leczenia pacjentów a także ich komfort. Dlatego też upowszechnianie mediacji, także w ramach szkoleń, samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów uważa za istotne i potrzebne.

Paulina Tomaszewska

prawnik w Biurze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz w Centrum Uznawania Kwalifikacji NIL

mediator