Posiedzenia Rady ds. rozwoju stomatologii MZ

Szanowni Państwo,

podczas spotkań członków Rady ds. rozwoju stomatologii przy Ministrze Zdrowia, które odbyły się pod przewodnictwem wiceprezesa NRL Pawła Baruchy w dniach 16 lutego oraz 8 i 15 marca br. omawiano m.in.:

 

 1. uwagi do projektu rozporządzenia MZ ws. szczegółowego wykazu czynności zawodowych osób wykonujących niektóre zawody medyczne dotyczących uprawnień asystentek i higienistek stomatologicznych, jak również ustawicznego kształcenia w obrębie tych zawodów;
 2. wyniki prac Zespołu ds. opracowania wytycznych dot. jednolitych zasad wykorzystywania Centrum Symulacji Medycznej oraz przeprowadzania egzaminu standaryzowanego w procesie kształcenia przeddyplomowego lekarzy dentystów;
 3. problemy związane z utrudnionym dostępem do realizacji specjalizacji lekarzy dentystów;
 4. temat reakredytacji jednostek prowadzących specjalizację;
 5. zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz możliwości podjęcia prac przy pakietowaniu świadczeń;
 6. temat finansowania dla uczelni kształcących na kierunku lekarsko-dentystycznym;
   

Ponadto Rada zawnioskowała do Ministra Zdrowia o:

 1. podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do uchylenia przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zezwalają na dostęp do zawodu lekarza i lekarza dentysty w uproszczonych trybach;
 2. uwzględnienie wytycznych celem zapewniania właściwej jakości realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna;
 3. uwzględnienie wskazanych przez Radę uwag do rozporządzenia dot. zakresu uprawnień higienistki stomatologicznej;
 4. uwzględnienie KK w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, KK w dziedzinie stomatologii dziecięcej, przedstawiciela NFZ będącego członkiem Rady ds. rozwoju stomatologii, w pracach nad zleceniami kierowanymi do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), które dotyczą stomatologii zachowawczej;
 5. zmianę §1 pkt 3 ppkt 2) w Załączniku nr 7 Rozporządzenia MZ z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2023 r. poz. 975);
 6. przywrócenie egzaminu ustnego jako jednej z obowiązkowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii;
 7. możliwość zniesienia kursu atestacyjnego w programach specjalizacji w dziedzinach stomatologii.
   

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 19 kwietnia 2024 r.

Komisja Stomatologiczna NRL