Bez farmaceutów nie istnieje kompleksowa opieka nad pacjentem

Ustanowiony 14 maja Międzynarodowy Dzień Farmaceuty jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie tego zawodu dla pełnej opieki nad pacjentem i odpowiedniego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, o czym w życzeniach z okazji dzisiejszego święta w imieniu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

 Kompleksowa opieka nad pacjentem nie mogłaby istnieć, gdyby nie praca farmaceutów. To farmaceuci, wykonujący zawód medyczny, biorą czynny udział w promocji zdrowia, czuwają nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii pacjenta, często będąc pierwszym profesjonalistą, do którego zwraca się będący w potrzebie pacjent.

To dzięki Państwa zdolnościom, doświadczeniu i codziennemu wysiłkowi wszyscy pracujący w systemie ochrony zdrowia czerpiemy wiedzę o lekach i substancjach stanowiących niezwykle ważny element procesu leczniczego oraz czynnik polepszający jakość życia pacjentów. Jesteście jednym z filarów opieki zdrowotnej, bez którego nie może istnieć nowoczesna medycyna.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Farmaceuty, życzę wszystkim Państwu docenienia waszej codziennej – tak potrzebnej nam wszystkim – pracy, możliwości poszerzania swoich kompetencji i ciągłego rozwoju oraz wszelkiej satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej