Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Astma

Wykładowca - Prof. dr hab. med. BARBARA ROGALA, prof. zw. SUM – ALERGOLOG

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas swojego rozwoju zawodowego zdobyła specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, odbywając też staże :

  • National Heart and Lung Institute, London- training course in allergology (1994, 1999)
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław (2005)
  • Respiratory Medicine and Research Center on Asthma and COPD University of Ferrara, training clinical
  • Research activities, program Erasmus (2014)

W swoim bogatym życiorysie była przewodniczącą Oddziału Śląskiego PTA, konsultantem wojewódzkim, jak również krajowym w dziedzinie alergologii, sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a później objęła stanowisko prezydenta we wcześniej wspomnianym Zarządzie, kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej, przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i co najważniejsze jest obecnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

„Diagnostyka i leczenie zaostrzeń astmy”

Astma i zaostrzenia astmy u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie według aktualnych wytycznych.Dlaczego dochodzi do zaostrzeń astmy u dorosłych?Czynniki ryzyka zaostrzenia astmy u dorosłych.Jak rozpoznawać zagrożenie zaostrzeniem astmy?

Spirometria - prawidłowe wykonywanie spirometrii i zasady interpretacji wyników w praktyce lekarza POZ.

Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy.

Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego.

Spirometria - warsztaty praktyczne (wykonanie i interpretacja)

Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii.

Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników.

Interpretacja wyników badań diagnostycznych ważnych dla rozpoznania zaostrzenia astmy u dorosłych, w szczególności badania radiologicznego klatki piersiowej, badania czynnościowego układu oddechowego, badań biochemicznych, gazometrycznych, bakteriologicznych itp).

Najczęstsze błędy chorych i lekarzy prowadzące do wystąpienia zaostrzenia astmy.

Profilaktyka w zaostrzeniach astmy u dorosłych.

Dlaczego współczesna edukacja jest tak mało skuteczna w zapobieganiu zaostrzeniom astmy?

Zalecenia (program) dla chorego w zakresie samodzielnego monitorowania astmy oraz rozpoznawania i leczenia zaostrzeń astmy.