Wzory pism

Na stronie Poradnika zamieszczone zostały przykładowe wzory wraz z objaśnieniami: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wobec lekarza korzystającego z ochrony właściwej dla funkcjonariusza publicznego oraz prywatnego aktu oskarżenia (dot. zniesławienia). W Poradniku dostępne są również wzory: zgłoszenia nadużycia na portalu internetowym oraz żądania usunięcia wpisu zamieszczonego na stronie internetowej.