Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki profilaktyki chorób układu krążenia. Zespół pozakrzepowy

Wykładowca

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii CSK MSW w Warszawie

 

Program

Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia
i profilaktyki chorób układu krążenia

Wykład (W)/

ćwiczenia (Ć)

Liczba

Godzin

 

Zespół pozakrzepowy  –  epidemiologia, czynniki ryzyka, patofizjologia, objawy kliniczne, wpływ na jakość życia, koszty leczenia

W

1

 

Diagnostyka zespołu pozakrzepowego, ocena stopnia zaawansowania, różnicowanie z przewlekłą niewydolnością żylną

W

2

 

Zapobieganie wystąpieniu zespołu pozakrzepowego – profilaktyka i optymalne leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej metodami zachowawczymi

W

2

 

Wskazania i metody leczenia trombolitycznego zakrzepicy żył głębokich w zapobieganiu zespołowi pozakrzepowemu

W

1

 

Leczenie zespołu pozakrzepowego – terapie kompresyjne, wysiłek I zmiana trybu życia, farmakoterapia, leczenie owrzodzeń żylakowych

W

2

 

Warsztaty polegające na analizie przypadków zespołu pozakrzepowego, ocenie stopnia zaawansowania, ustalaniu sposobu leczenia

– zajęcia praktyczne

 

Ć

3

 

Sposób edukacji zdrowotnej pacjentów w zakresie  zapobiegania

i leczenie zespołu pozakrzepowego

W

1

 

Łączna liczba godzin:

12