1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie Rzeczników Praw Lekarza 4 grudnia 2015 r.

W dniu 4 grudnia 2015 r. w siedzibie NIL odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Lekarza i Rzeczników Praw Lekarza z okręgowych izb lekarskich podczas którego dyskutowano o możliwości domagania się przez lekarzy sprostowania publikacji prasowej oraz wszczęcia przeciwko dziennikarzowi postępowania karnego o zniesławienie. W trakcie dyskusji podkreślano potrzebę nagłaśniania wygranych przez lekarzy procesów przeciwko mediom. Ponadto omówiono problematykę ochrony tajemnicy lekarskiej w toku działań organów państwowych na przykładzie organów kontroli skarbowej.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2015-12-05 11:47:01