1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Spotkanie Rzeczników Praw Lekarza 3 września 2015 r.

W dniu 3 września 2015 r. w siedzibie NIL odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Lekarza i Rzeczników Praw Lekarza z okręgowych izb lekarskich. W pierwszej części spotkania, poświęconej dyskusji na temat możliwych środków prawnych w sytuacji naruszania dobrego imienia lekarzy w artykułach prasowych, udział wzięli zaproszeni goście: Bożena Janicka – Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i przedstawiciele środowiska lekarzy rodzinnych: Maciej Kupiec i Joanna Szeląg z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W dalszej części spotkania omawiano m.in. zadania rzeczników praw lekarza wynikające z wytycznych dotyczących wzmocnienia ochrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów, wypracowanych przez Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2015-09-03 11:47:59