1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kapituła Medalu

Komunikat Kapituły Medalu Hominem Inveni

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W dniu 23 czerwca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska ustanowiła Medal im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" za zasługi w działalności społecznej oraz filantropijnej ukierunkowanej na niesienie bezinteresownej pomocy i wsparcia potrzebującym. Zgodnie z Regulaminem nadawania Medalu rocznie przyznawane będą nie więcej niż dwa Medale.

Zapraszamy członków i organy izb lekarskich, a także przedstawicieli instytucji związanych z ochroną zdrowia, do zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, które były i/lub są szczególnie zaangażowane w działalność o charakterze społecznym lub filantropijnym i zasługują, Waszym zdaniem, na przyznanie Medalu Hominem Inveni.

Regulamin nadawania Medalu im. Dr. Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni" oraz Formularz Wniosku o nadanie Medalu można pobrać ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Medalu Hominem Inveni.

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Medal Hominem Inveni" lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do 31 stycznia 2018 r.

Łączę wyrazy szacunku,
Maciej Hamankiewicz
Kanclerz Kapituły Medalu Hominem Inveni


Kapitułę Medalu stanowią:

a) Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – Maciej Hamankiewicz – Kanclerz Kapituły 

b) Prezes Zarządu Fundacji Lekarze Lekarzom – Mariusz Janikowski – Sekretarz Kapituły

c) Przewodniczący Komisji Etyki NRL – Andrzej Wojnar

d) Kanclerz Kapituły odznaczenia „Meritus Pro Medicis” – Romuald Krajewski

e) Przewodniczący Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Jerzy Jakubiszyn

f) Osoby uhonorowane Medalem w ostatnich 3 latach kalendarzowych