1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Agresywny pacjent - aspekty prawne

Cel szkolenia: Agresja ze strony pacjentów stanowi coraz poważniejszy problem w pracy lekarzy. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, jak przy pomocy obowiązującego prawa radzić sobie z agresywnym pacjentem jak również wyjaśnienie wątpliwości, czy lekarz może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego agresywnemu pacjentowi, w jakich sytuacjach przysługuje lekarzowi ochrona prawna oraz jaki ma ona zakres? Na szkoleniu zostanie również przedstawiona rola i zadania Rzecznika Praw Lekarza.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 - 15:45

Lista aktualnych szkoleń:

Poprzednia
1
Następna