1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne - kurs tylko dla lekarzy dentystów

 

Kurs i egzamin odbywa się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, ul. Sobieskiego 110 w godz.  09:00 - 18:00

08:30  - 09:00 -rejestracja uczestników

09:00 - 18:00 - szkolenie + egzamin (w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa) 

Szczegóły zostaną wysłane do zapisanych uczestników na e-mail.

Szkolenia organizowane przez ODZ są finansowane ze składek Członków Samorządu i dlatego bezpłatny udział (i związane z tym certyfikaty) mogą być dostępne tylko dla osób opłacających składki.
W związku z tym prosimy o dostarczenie przed kursem (e-mailem lub faksem) potwierdzenie wpłaty składki za ostatni miesiąc.

Kurs jest zakończony płatnym egzaminem. Opłata jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr .51 poz.265 z późn. zm.) i wynosi 140 zł.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu prosimy o dostarczenie w dniu kursu.

Osoby przystępujące do egzaminu składają do organizatora (druk do pobrania) wniosek o dopuszczenie do egzaminu, zawierający:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny.

Do wniosku dołącza się:

1)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych- druk do pobrania (pobierz)
2)    należy dokonać opłaty za egzamin (numer konta zostanie wysłany do uczestników na e-mail).

Uwaga - w kursie mogą wziąć udział tylko lekarze dentyści

W celu zapisu należy 'kliknąć' w datę kursu.

Lista aktualnych szkoleń:

  • 1.10.2019 Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne - kurs tylko dla lekarzy dentystów - data szkolenia: 01/10/2019 - 01/10/2019
  • 28.10.2019 Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne - kurs tylko dla lekarzy dentystów - data szkolenia: 28/10/2019 - 28/10/2019
  • 27.11.2019 Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne - kurs tylko dla lekarzy dentystów - data szkolenia: 27/11/2019 - 27/11/2019
  • 10.12.2019 Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne - kurs tylko dla lekarzy dentystów - data szkolenia: 10/12/2019 - 10/12/2019
Poprzednia
1
Następna