1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych

  Temat: „Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych” - specjalistyczne jednodniowe szkolenie/warsztaty dla lekarzy i lekarzy-dentystów oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej w ochronie zdrowia.

Grupa: do 15-20 os.

Prowadzący: Dr Maciej Rogala – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Cel szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest zwiększenie efektywności menedżerskiej poprzez dostarczenie jego uczestnikom najnowszej wiedzy oraz pogłębienie kluczowych kompetencji niezbędnych do nowoczesnego zarządzania podmiotem leczniczym w warunkach silnej konkurencji na rynku usług zdrowotnych. Zróżnicowane formy szkoleniowe w postaci interaktywnych warsztatów, wykładów, dyskusji, przeglądu najlepszych praktyk oraz pracy grupowej w oparciu o case studies pozwolą uporządkować i pogłębić umiejętności menedżerskie w następujących obszarach: komunikacji z kluczowymi interesariuszami, relacji z pracownikami, technik motywacyjnych i negocjacyjnych a także w procesie zarządzania zmianą wewnątrz i na zewnątrz organizacji.  Istotnym punktem warsztatów będzie pogłębiony przegląd najlepszych praktyk zarządczych i rozwojowych na rynku usług medycznych a ich dopełnieniem będzie próba pokazania, jak tworzyć zoptymalizowane rozwiązania strategiczne w różnych typach podmiotów medycznych. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy grupowej nad specjalnie przygotowanymi case studies do których rozwiązania będzie niezbędna wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia. Dodatkową wartością szkolenia będzie okazja do wymiany doświadczeń profesjonalnych i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań z zakresie organizacji i zarządzania jednostkami, którymi kierują lub w których pracują uczestnicy warsztatów.

Grupa docelowa: lekarze wszystkich typów specjalizacji z co najmniej 8-letnim stażem zawodowym, pracujący w klinikach, instytutach, oddziałach szpitalnych, poradniach POZ i AOS, centrach medycznych oraz wykonujący indywidualne i grupowe praktyki a także lekarze pełniący funkcje menedżerskie we wszystkich rodzajach działalności leczniczej (w tym: ordynatorzy i kierownicy oddziałów oraz ich zastępcy, koordynatorzy, dyrektorzy i ich zastępcy, prezesi zarządu, członkowie rad społecznych i zarządów). Szkolenie adresowane jest również do lekarzy, którzy - niezależnie od zajmowanego stanowiska i stażu zawodowego - planują w najbliższej przyszłości rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub zamierzają ubiegać się o stanowiska kierownicze w sektorze ochrony zdrowia.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 - 15:45

Lista aktualnych szkoleń:

  • 23.09.2019 Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych - data szkolenia: 23/09/2019 - 23/09/2019
  • 2.12.2019 Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych - data szkolenia: 02/12/2019 - 02/12/2019
Poprzednia
1
Następna