1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskim

Szkolenie adresowane jest do lekarzy posiadających doświadczenie zawodowe, ale nie stykającymi się często i w codziennej praktyce (jak lekarze medycyny paliatywnej) z chorymi u kresu życia i ich bliskimi. Proponowane treści i formy pracy mocno nawiązują do osobistych doświadczeń uczestników. Szkolenie ma formę warsztatów z interaktywnymi wykładami, w których uczestnicy szkolenia biorą aktywny udział. 
Szkolenie to  prowadzone jest przez lekarza, specjalistę medycyny paliatywnej.   Prowadzenie szkolenia   przez lekarza  może budować atmosferę zaufania i bezpieczeństwa. Rolą prowadzącego będzie także wskazanie na potrzebę podejścia interdyscyplinarnego  w profesjonalnej opiece medycznej nad chorym u kresu życia (pielęgniarka, rehabilitant, pracownik socjalny, duchowny - jako członkowie zespołu) i na potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu innych dziedzin, w tym z nauk społecznych.

  • Przedstawienie specyfiki opieki medycznej nad chorym nieuleczalnie u kresu życia.
  • Wskazanie na rodzinę, jako tzw. ”pacjenta drugiego rzędu”.
  • Ukazanie roli lekarza w zespole wielospecjalistycznym opiekującym się chorym i jego rodziną.
  • Zachęcanie do krytycznej analizy własnych zasobów kompetencyjnych w tej dziedzinie i motywacji do ich rozwijania.
  • Wskazanie zagrożeń dla osób  pracujących z chorymi u kresu życia  i sposobów zapobiegania im.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Kurs odbywa się w godzinach 9:00 - 15:45.

Lista aktualnych szkoleń:

  • 5.11.2019 Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliksimi - data szkolenia: 05/11/2019 - 05/11/2019
  • 22.10.2019 Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi - data szkolenia: 22/10/2019 - 22/10/2019
Poprzednia
1
Następna