1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Warsztaty dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie budowania relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz komunikacji marketingowej placówek medycznych z otoczeniem rynkowym

Cel szkolenia: Warsztaty stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony środowiska lekarzy i lekarzy dentystów oraz wyzwania płynące z rynku w zakresie komunikacji i budowania relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz z otoczeniem rynkowym wszystkich typów placówek medycznych w dobie coraz większej konkurencji. Wiedza, umiejętności z tego obszaru oraz towarzyszące temu kompetencje stanowią nie tylko ważny element budowania pozycji rynkowej placówki medycznej ale i jej poszczególnych lekarzy dzięki którym firma czy instytucja stają się bardziej rozpoznawalne. Takie wartości biznesowe jak dobra reputacja czy marka związane z jakością i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych stały się źródłami przewagi konkurencyjnej i decydują w dużej mierze o wyborze konkretnej placówki czy lekarza przez pacjenta. W procesie budowania relacji z różnymi interesariuszami nie można zapominać o tym, z kim na co dzień współpracujemy i rozmawiamy – z innymi lekarzami, dyrekcją oraz pozostałymi członkami personelu medycznego i administracyjnego, czy też instytucjami zewnętrznymi (NFZ, bankami, dostawcami sprzętu i materiałów, podwykonawcami itp.). Celem warsztatów jest dostarczenie praktycznej wiedzy i wskazówek jak budować odpowiednie relacje służbowe z najbliższymi współpracownikami, efektywnie komunikować się w  zespole lekarzy w codziennej praktyce lekarskiej (w gabinecie, przychodni, szpitalu), w sytuacjach kryzysowych a także jak radzić sobie komunikacyjnie w ramach wewnętrznych i zewnętrznych obowiązków administracyjnych i zarządczych. W trakcie warsztatów zostaną również pokazane praktyczne zależności jakie występują pomiędzy określonymi stylami przywództwa, przyjętą kulturą organizacyjną a sposobem komunikowania się, zachowaniami i postawami członków instytucji czy firmy medycznej.

Warsztaty mają charakter interaktywny dzięki czemu ich uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Zróżnicowane formy szkoleniowe obejmują formy krótkich prezentacji w postaci wykładu, wspólnych dyskusji oraz przeglądu najlepszych praktyk. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy grupowej nad specjalnie przygotowanymi case studies, do których rozwiązania przydatne będę narzędzia prezentowane w trakcie szkolenia.

Grupa docelowa: Lekarze wszystkich typów specjalizacji pracujący w klinikach, instytutach, oddziałach szpitalnych, poradniach POZ i AOS, centrach medycznych oraz wykonujący indywidualne i grupowe praktyki a także lekarze pełniący funkcje menedżerskie we wszystkich rodzajach działalności leczniczej (w tym: ordynatorzy i kierownicy oddziałów oraz ich zastępcy, koordynatorzy, dyrektorzy i ich zastępcy, prezesi zarządu, członkowie rad społecznych i zarządów). Szkolenie adresowane jest również do lekarzy, którzy chcą pogłębić umiejętności komunikacyjne z myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej lub ubieganiu się o stanowiska kierownicze na rynku usług zdrowotnych.

Szkolenie odbywa się w godz.9:00 - 15:45

Lista aktualnych szkoleń:

  • 16.09.2019 Warsztaty dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie budowania relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz komunikacji marketingowej placówek medycznych z otoczeniem rynkowym - data szkolenia: 16/09/2019 - 16/09/2019
  • 4.11.2019 Warsztaty dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie budowania relacji interpersonalnych ze współpracownikami oraz komunikacji marketingowej placówek medycznych z otoczeniem rynkowym - data szkolenia: 04/11/2019 - 04/11/2019
Poprzednia
1
Następna