1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Warsztaty wybranych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podmiotem leczniczym

„Warsztaty wybranych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podmiotem leczniczym” - specjalistyczne jednodniowe szkolenie/warsztaty dla lekarzy i lekarzy-dentystów oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej w ochronie zdrowia.

Prowadzący: Dr Maciej Rogala – Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie.

Cel szkolenia: Celem warsztatów jest zwiększenie kluczowych kompetencji menedżerskich poprzez dostarczenie ich uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności, jakie będą mogli wykorzystywać w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu podmiotem leczniczym w warunkach silnej i stale rosnącej konkurencji na rynku usług zdrowotnych.

Zróżnicowane formy szkoleniowe w postaci interaktywnych warsztatów, wykładów, dyskusji, przeglądu najlepszych praktyk oraz pracy grupowej w oparciu o case studies pozwolą uporządkować i pogłębić wiedzę i umiejętności menedżerskie w następujących obszarach: konstruowania biznes plan w ramach planowanej lub już prowadzonej działalności leczniczej, praktycznego stosowania i analizowania wskaźników efektywności zasobów (ludzkich, finansowych i strukturalnych), tworzenia i implementacji strategicznych rozwiązań w obszarze komunikacji marketingowej, analizy najnowszych i najważniejszych trendów na rynku usług medycznych, diagnozowania kultury organizacyjnej i jej wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in. efektywność systemów motywacyjnych) oraz form i zasad współpracy rynkowej z innymi podmiotami działającymi w sektorze ochrony zdrowia.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość pracy grupowej nad specjalnie przygotowanymi case studies, do których rozwiązania będą niezbędne narzędzia menedżerskie prezentowane w trakcie szkolenia. Dodatkową wartością szkolenia będzie okazja do wymiany doświadczeń profesjonalnych i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań z zakresie organizacji i zarządzania jednostkami, którymi kierują lub w których pracują uczestnicy warsztatów.

Grupa docelowa: lekarze wszystkich typów specjalizacji z co najmniej kilkuletnim stażem zawodowym, pracujący w klinikach, instytutach, oddziałach szpitalnych, poradniach POZ i AOS, centrach medycznych oraz wykonujący indywidualne i grupowe praktyki a także lekarze pełniący funkcje menedżerskie we wszystkich rodzajach działalności leczniczej (w tym: ordynatorzy i kierownicy oddziałów oraz ich zastępcy, koordynatorzy, dyrektorzy i ich zastępcy, prezesi zarządu, członkowie rad społecznych i zarządów).

Szkolenie adresowane jest również do lekarzy, którzy - niezależnie od zajmowanego stanowiska i stażu zawodowego - planują w najbliższej przyszłości rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub zamierzają ubiegać się o stanowiska kierownicze w sektorze ochrony zdrowia.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 - 15:45

Lista aktualnych szkoleń:

  • 3.12.2019 Warsztaty wybranych umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podmiotem leczniczym - data szkolenia: 03/12/2019 - 03/12/2019
Poprzednia
1
Następna