1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

Zapytanie o cenę

z dnia 18.12.2017 r.

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu nr POWR.05.04.00-000088/16

„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki".

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,

zwracamy się z prośbą o:

a)  wycenę tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski (EN -> PL) tekstu podręcznika metodologicznego The ADAPTE Manual and Resource Toolkit, który stanowi  załącznik nr 2.  W przekładzie należy zachować wszystkie oryginalne elementy graficzne i układ grafiki,  uwzględnić  tabele, schematy, ryciny itd. 

b) przedstawienie czasu realizacji tłumaczenia podręcznika metodologicznego ADAPTE Manual and Resource Toolkit (liczba dni roboczych).

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (CV tłumacza, poświadczenia należytego wykonania podobnych rodzajowo tłumaczeń) należy złożyć e-mailowo do dnia 22.12.2017 r.  na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zapraszamy!