logo: NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów:

ul.Sobieskiego 110 00-764 Warszawa

Tel. (22) 559 13 10,

(22) 559 13 44

odz@hipokrates.org