logo: NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej:

ul. Sobieskiego 110 00-764 Warszawa

adres emial: odz@hipokrates.org

 

Pracownicy Ośrodka:

Aleksandra Leonowicz                       Katarzyna Marzęda

 +48 22 559 13 10                              +48 22 559 13 44

 +48 538 894 686                               +48 600 048 082

                          

Mirosława Misiewicz                           Katarzyna Cioch-Sadowska

odz@hipokrates.org                           odz@hipokrates.org