logo: NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów:

ul.Sobieskiego 110 00-764 Warszawa

adres emial: odz@hipokrates.org

 

Pracownicy Ośrodka:

Iwona Barańska                                                      Katarzyna Marzęda

+48 22 558 80 47                                                    +48 600 048 082

Aleksandra Leonowicz                                            Mirosława Misiewicz        

+48 22 559 13 10                                                    odz@hipokrates.org