logo: NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego został powołany przez Naczelną Radę Lekarską w 2008 r. Kierownikiem Ośrodka jest dr n. med. Artur Drobniak.

Ośrodek organizuje szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umiejętności społecznych, zwanych także kompetencjami miękkimi. Zalicza się do nich komunikację między ludźmi, umiejętność współpracy, motywowanie, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, a także rozwiązywanie konfliktów i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Kształcenie w zakresie kompetencji miękkich rozwija i wzmacnia umiejętność budowania relacji lekarz-pacjent, lekarz-lekarz oraz lekarz-przedstawiciele innych profesji. Brak umiejętności w tym zakresie może być przyczyną problemów osobistych i trudności w pracy. Powszechnie uznawany jest też za najczęstszy powód roszczeń i odpowiedzialności zawodowej. Potrzebę zdobywania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych podkreślają niemal wszyscy lekarze, którzy stykają się z tą problematyką. Ponadto Ośrodek Dozkonalenia Zawodowgo NIL prowadzi szkolenia z zarządzania w ochronie zdrowia oraz szkolenia poruszające zagadnienia prawne, nurtujące lekarzy i lekarzy dentystów w codziennej praktyce.

 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, poza prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy (prowadzonych ze środków własnych Izby a także z funduszy unijnych), ma także zadanie zbierania i opiniowania wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.

Poza nowymi zadaniami nakreślonymi uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Ośrodek przejął zadania dwóch innych ośrodków, które decyzją NRL zaprzestały działalności:

Brak wyników spełniających kryteria wyszukiwania...