logo: NIL

Uchwała NRL w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie i Naczelną Radę Lekarską

Dyrektywa 2005-36-WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Z dniem 20 października 2007 r. Dyrektywa 2005/36/WE zastąpiła przepisy dotychczas obowiązujących dyrektyw wymienionych poniżej:

LEKARZE

Dyrektywa Rady NR 93-16-EWG - Wersja skonsolidowana według stanu prawnego na dzień 1 maja 2004 r.

LEKARZE DENTYŚCI

Dyrektywa Rady NR 78-686-EWG - Wersja skonsolidowana według stanu prawnego na dzień 1 maja 2004 r.

Dyrektywa Rady NR 78-687-EWG - Wersja skonsolidowana według stanu prawnego na dzień 1 maja 2004 r.