logo: NIL

W krajowych punktach kontaktowych ds. uznawania kwalifikacji można uzyskać informacje nt. zasad i procedur związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Aktualny wykaz krajowych punktów kontaktowych w tych państwach jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej (strona w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm