logo: NIL

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJACEGO RÓWNOWAŻNOŚĆ TYTUŁU LEKARZA STOMATOLOGA Z TYTULEM LEKARZA DENTYSTY

Zaświadczenie to potwierdza, że uzyskany w Polsce dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem lekarza stomatologa jest równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych z tytułem lekarza dentysty.

Zaświadczenie to wydaje się w związku ze zmianą tytułu zawodowego "lekarz stomatolog" na tytuł "lekarz dentysta". Od dnia 1 maja 2004 r., czyli z chwilą przystąpienia Polski do UE, tytułem zawodowym uzyskiwanym w Polsce po ukończeniu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym jest tytuł lekarz dentysta. Taki tytuł występuje także w przepisach Dyrektywy 2005/36/WE w odniesieniu do Polski.

Zaświadczenie to wydaje się osobie, która:

  • ukończyła w Polsce studia i uzyskała tytuł lekarza stomatologa.