logo: NIL

15 czerwca 2021 r. wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak wziął udział w panelu szóstej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC, 14-16 czerwca 2021 r.) pt. „Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia”.

Swoje wystąpienie dr Drobniak rozpoczął od informacji o przebiegającym wówczas głosowaniu w Sejmie RP nad poprawkami do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Poprawki, w tym poprawka podwyższająca współczynniki minimalnych wynagrodzeń, zostały odrzucone (więcej TUTAJ https://nil.org.pl/aktualnosci/5491-sejm-rp-odrzucil-poprawki-senatu-rp).

Wiceprezes NRL stwierdził, że w kwestii wynagrodzeń należy odnosić się do raportów OECD, ponieważ najdokładniej pokazują strukturę wydatków na ochronę zdrowia i sytuację zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej w krajach o podobnym stopniu rozwoju, lepiej, bądź nieco gorzej rozwiniętych od Polski. Bazując na nich zwrócił uwagę, że wydatki na ochronę zdrowia są znacznie wyższe niż 5 proc., o których informuje rząd.

OECD szacuje, że w 2019 r, czyli jeszcze przed pandemią, Polacy przeznaczyli 6,3 proc PKB na ochronę zdrowia, przy czym 1/3 tych środków była „z własnej kieszeni”. Dr Drobniak podkreślił, że ten współczynnik rokrocznie wzrasta – „To tylko pokazuje, ze bez dofinansowania publicznego sektora opieki zdrowotnej, znacznego dofinansowania całego sektoru, ta proporcja będzie się przesuwała na sektor opieki komercyjnej, a wielu naszych polskich pacjentów zostanie pozbawionych możliwości profesjonalnej opieki”.

Wiceprezes NRL przybliżył również dane dotyczące zatrudnienia, z których wynika, że w Polsce tylko 6 proc. społeczeństwa jest zatrudnione w sektorze opieki zdrowotnej. Dla porównania, w Norwegii jest zatrudnionych 20 proc. obywateli. W ocenie dr. Drobniaka jeszcze bardziej niepokojącym faktem jest to, że w Polsce ta sytuacja nie zmienia się od wielu lat, kiedy to w innych krajach OECD odnotowywano drastyczny wzrost w odsetku społeczeństwa pracującym w ochronie zdrowia. „Czyli sektor opieki zdrowotnej był coraz ważniejszy, jest coraz ważniejszą gałęzią gospodarek krajów wyżej rozwiniętych od Polski. U nas nastąpiła pewna stagnacja. Wiadomo ze bez inwestycji ta stagnacja będzie dalej trwała. Nie tyczy się to wyłącznie samych wynagrodzeń.” – komentował przedstawiciel samorządu lekarskiego.

Zwrócił także uwagę, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów OECD w kwestii wysokości wynagrodzeń lekarzy specjalistów. Zdaniem wiceprezesa NRL, podejście rządzących i przyjęcie ustawy, która de facto jeszcze bardziej obniża te wynagrodzenia, w krótkim czasie doprowadzi do emigracji – zewnętrznej za granicę oraz wewnętrznej do sektora prywatnego.

Na zakończenie panelu, dr Drobniak podzielił się smutną refleksją, że rządzący muszą zdawać sobie sprawę z sytuacji panującej w polskiej ochronie zdrowia, ale mimo tego realizują swoją politykę, której priorytetem nadal nie jest opieka zdrowotna. „W pewnym momencie ten polski pacjent po prostu niestety pocierpi i dopiero jak będzie cierpiał i ta ochrona zdrowia będzie w bardzo złej sytuacji, to wtedy nagle rządzący się obudzą, i pracodawcy i pracownicy medyczni zostaną docenieni odpowiednio.” – skomentował wiceprezes NRL.

Pełny zapis panelu:

Relacja Gazety Lekarskiej

Dodane: 2021-06-21, przez: Alicja

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj