logo: NIL

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Jarosław Wanecki

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Bakun Aleksandra
 2. Cerański Włodzimierz
 3. Chonin Urszula
 4. Hankiewicz Dariusz
 5. Hoffman Bożena
 6. Lach Jerzy
 7. Maślankowska Joanna
 8. Mysiak Stanisław
 9. Romanowski Maciej

Pracownik biura obsługujący komisję
Milena Dobrzyńska

Przewodniczący komisji 2014 - 2017

Jarosław Wanecki

Członkowie komisji 2014 - 2017

 1. Jerzy Lach
 2. Joanna Maślankowska
 3. Marek Stankiewicz
 4. Dariusz Hankiewicz
 5. Grzegorz Czajkowski
 6. Włodzimierz Cerański
 7. Grzegorz Góral
 8. Urszula Chonin
 9. Iwona Małecka

Pracownik biura obsługujący komisję
Monika Bala