logo: NIL

Przewodniczący komisji w latach 2019-2022

Michał Bulsa

Członkowie komisji

Wojciech Kaatz
Bartosz Urbański
Andrzej Wojnar
Tomasz Kozioł

Pracownik biura obsługujący komisję

Małgorzata Wiercińska