logo: NIL

Nowe wnioski przyjmujemy
od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Komisji Stypendialnej przypomina, że wnioski powinny być kompletne i złożone w prawidłowy sposób.
W przeciwnym wypadku zostaną odrzucone przez Komisję z przyczyn formalnych. 

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.
Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.
Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada Komisja Stypendialna.

Skład Komisji Stypendialnej:
lek. Michał Bulsa - Przewodniczący 
lek. dent - Wojciech Kaatz 
lek. Robert Szczepara
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar 
lek. Tomasz Kozioł 

Niezbędne pliki do aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej znajdują się poniżej.

Regulamin przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej
Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej

Zasady przyznawania punktów we wniosku o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej
Zgoda ośrodka w którym planuje się odbyć staż indywidualny
Oświadczenie dotyczące ogłoszeń zjazdowych i sesji plakatowych
Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie niepłatne np staż
Przykładowy Wniosek o przyznanie stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej - wydarzenie płatne np kurs warsztat
FAQ Stypendium NRL
Sprawozdanie z wykorzystania Stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej