logo: NIL

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Jerzy Gryko

Członkowie komisji 2018 - 2022

  1. Kożak Beata
  2. Lindorf Małgorzata
  3. Perekitko Wojciech
  4. Ratajczak Wojciech

Pracownik biura obsługujący komisję
Katarzyna Marzęda

Przewodniczący zespołu 2014 - 2017
Jerzy Gryko

Członkowie zespołu 2014 - 2017

  1. Teresa Bujko
  2. Małgorzata Lindorf
  3. Wojciech Ratajczak
  4. Katarzyna Bojarowska

Pracownik biura obsługujący zespół 2014 - 2017

Katarzyna Marzęda
Monika Bala