1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter musisz potwierdzić tożsamość na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ) i Daty urodzenia

(7 cyfr)
(8 cyfr format dd-mm-yyyy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłki Newslettera NIL. Regulamin Newslettera 


 

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
b. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@hipokrates.org
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu subskrypcji do Newslettera NIL.
d. Przetwarzanie może odbywać się na podstawie:
I. art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w przypadku osób, które osobiście zapisały się na listę subskrybentów,
II. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w przypadku członków samorządu lekarskiego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Naczelna Izba Lekarska stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Naczelna Izbę Lekarską danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia pisemnego żądania usunięcia z subskrypcji.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia tych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


(podaj adres email)