1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Biuro

Dyrektor Biura NIL

Karolina Małaszkiewicz-Kowalska - 22 559 13 38

Recepcja

Elżbieta Mon - 22 559 13 00

Sekretariat Biura NIL

 1. Agnieszka Wołowicz-Wnuk - 22 559 13 24
 2. Małgorzata Wiercińska - 22 559 13 35

Sekretariat Prezesa NRL

 1. Małgorzata Andrejew - 22 559 13 30
 2. Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Biuro Rzecznika Prasowego

 1. Kontakt dla mediów

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu:

Michał Kozik - 22 559 13 19

Pracownicy Zespołu: 

 1. Małgorzata Brzozowska - Kruczek - 22 559 13 21
 2. Wojciech Idaszak - 22 559 13 39
 3. Ilona Kołodziejska-Komorowska - 22 559 13 18
 4. Wioletta Witkowska - 22 559 13 18
 5. Olga Adamska - 22 559 13 22
 6. Beata Wierzchowska - 22 559 13 31
 7. Milena Dobrzyńska - 22 559 13 39
 8. Kamila Samczuk-Sieteska - 22 559 13 45

Sekretariat

Hanna Januszewska - 22 559 13 15

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Sówka - 22 559 13 28

Dział Finansów

 1. Teresa Przesmycka - 22 559 13 08
 2. Iwona Chojnowska - 22 559 13 11

Dział Kadr

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Informatyki i Organizacji

 1. Marcin Kędzierski - 22 559 13 36
 2. Krzysztof Kwasiborski - 22 559 13 37

Centralny Rejestr Lekarzy

Marcin Kędzierski - 22 559 13 36

Centralny Rejestr Felczerów

Michał Kozik - 22 559 13 19

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Kształcenia

Małgorzata Rachwalska - 22 559 13 32

Dział Stomatologii

 Olga Adamska - 22 559 13 22 

Dział Współpracy z Zagranicą i Integracji z UE

 1. Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51 
 2. Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51

Ośrodek Uznawania Kwalifikacji

Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 1. Małgorzata Skiba
 2. Aleksandra Leonowicz - 22 559 13 10
 3. Katarzyna Marzęda  - 22 559 13 44 
 4. Iwona Barańska - 22 558 80 47

Egzaminy z języka polskiego

Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Inspektor Ochrony Danych

Anna Pogorzelska