1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Moja praktyka

Działalność lecznicza lekarzy może być prowadzona w formie praktyki lekarskiej (grupowej, indywidualnej, specjalistycznej, niespecjalistycznej) lub podmiotu leczniczego . Najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami ujęto w tabeli - Zobacz zestawienie

Dla wszystkich, którzy samodzielnie prowadzą placówkę medyczną niezwykle istotna jest orientacja co do rzeczywistego kształtu ciążących na nich z tego tytułu obowiązków.

Najważniejsze z nich ujęto w poniższej tabeli (linki przenoszą do odpowiednich opracowań).

Procedury Sanitarne R O D O Dokumentacja elektroniczna Radiologia
Podstawy prawne Link do szablonów Co jest czym? Podstawy prawne
Wzory procedur Klauzula informacyjna Terminy - co od kiedy wymagane? Częstotliwość testów
Sterylizacja
Tabela niezbędnych funkcjonalności nowe Prawo Atomoweprocedury wzorcowe
Indeks zmian
Data ostatniej zmiany
31.08.2018
Lista zmian