1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Moja praktyka

Działalność lecznicza lekarzy może być prowadzona w formie praktyki lekarskiej (grupowej, indywidualnej, specjalistycznej, niespecjalistycznej) lub podmiotu leczniczego . Najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami ujęto w tabeli - Zobacz zestawienie

Dla wszystkich, którzy samodzielnie prowadzą placówkę medyczną niezwykle istotna jest orientacja co do rzeczywistego kształtu ciążących na nich z tego tytułu obowiązków.

Najważniejsze z nich ujęto w poniższej tabeli (linki przenoszą do odpowiednich opracowań).

Procedury Sanitarne R O D O Dokumentacja elektroniczna Radiologia
Podstawy prawne Link do szablonów Co jest czym? Podstawy prawne
Wzory procedur Klauzula informacyjna Terminy - co od kiedy wymagane? Częstotliwość testów
Sterylizacja
Tabela niezbędnych funkcjonalności nowe Prawo Atomoweprocedury wzorcowe
Kontrakty Pozostałe tematy
koszyk świadczeń stomatologicznych przedawnienia roszczeń
tabela punktowa (aktualna)
kryteria oceny ofert
Indeks zmian
Data ostatniej zmiany
15 listopada 2018 r.
Lista zmian
Nowości możesz śledzić na bieżąco:
Twitter