1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

prof. Marzena Dominiak członkiem Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył gratulacje prof. dr hab. Marzenie Dominiak - Kierownikowi Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu z okazji powołania do grona członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

„Bycie członkiem Komitetu Edukacyjnego niewątpliwie będzie wymagać zarówno rzetelności jak i zaangażowania – jestem jednak przekonany, iż zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe pozwoli Pani na umiejętne stawienie czoła nowym wyzwaniom.” – zaznaczył.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zeszłorocznym FDI goszczonym w Poznaniu, tegoroczny zjazd stomatologów z całego świata ponownie zebrał się w Europie.

Światowy Parlament Stomatologiczny FDI odbywający się wraz ze Światowym Kongresem Dentystycznym FDI został zorganizowany w stolicy Hiszpanii w dniach 25 – 31 sierpnia (część kongresowa trwała do 1 września).

Posiedzenia i spotkania w ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI zgodnie z tradycyjnym już harmonogramem obejmowały m. in. 2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, 3 sesje tzw. Otwartego Forum, spotkania Stałych Komitetów, sekcji i innych zespołów FDI, spotkanie tzw. Oficerów Łącznikowych, posiedzenia Zarządu FDI, Światowe Forum Kobiet Dentystów, panel dyskusyjny pod nazwą Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej.

Ponadto posiedzenia Zarządów i sesje plenarne 5 organizacji regionalnych z poszczególnych kontynentów, między innymi Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), spotkania Grup Roboczych ERO-FDI. Prezesi organizacji regionalnych uczestniczyli również w zebraniu ścisłego zarządu FDI.

Delegaci Światowego Parlamentu przyjęli 6 nowych stanowisk FDI (FDI policy statements), m. in. w sprawie ogłaszania się, jakości oraz tzw. zrównoważonego rozwoju w stomatologii, ponadto  poddano rewizji stanowiska z lat wcześniejszych i wprowadzono zmiany do 3, m. in. w sprawie ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Odbyły się także wybory do zarządu FDI oraz do 5 stałych komitetów FDI.

Nominacje kandydatów organizacje krajowe wysyłały w dwóch terminach, do komitetów do 3 maja br. , a do rady do 2 czerwca.

Wystąpienia kandydatów do rady delegaci FDI wysłuchali w niedzielę 27 sierpnia podczas Zgromadzenia Ogólnego A, a do stałych komitetów podczas Open Forum 2 następnego dnia.

Sukces w tegorocznych wyborach do zarządu FDI i komitetów odnieśli przedstawiciele państw z regionu europejskiego – reprezentowanych w organizacji regionalnej ERO-FDI, której prezesem jest dr Anna Lella.

Europejscy kandydaci zostali wybrani na wszystkie stanowiska, na które kandydowali, w tym na kluczowe na stanowisko prezesa-elekta (dr Gerhard Seeberger z Włoch, prezes ERO w latach 2010 – 2013) oraz marszałka zgromadzenia ogólnego FDI (dr Susy Sanderson w Wlk. Brytanii).

Przede wszystkim jednak członkiem Komitetu ds. Kształcenia FDI została prof. Marzena Dominiak, której kandydaturę zgłosił prezes NRL w imieniu Polskiego Komitetu Krajowego tworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Będzie to drugi przypadek członkostwapolskiego lekarza stomatologa w stałym komitecie FDI – w przeszłości członkiem tego samego komitetu był prof. Eugeniusz Spiechowicz.

Prof. Marzena Dominiak kandydowała do grupy ds. edukacji FDI ponownie, pierwszy raz w Poznaniu, kiedy była przewodniczącą Komitetu Naukowego polskiej edycji kongresu FDI. Tegoroczny wybór został dokonany przez członków zarządu FDI spośród czterech kandydatów. Kandydatami na to jedno miejsce, które było do obsadzenia w tym roku byli profesorowie z Kuby, Chin i Chile.

Obecnie prof. Dominiak, poza pracą na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, jest przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data: 2017-09-08 13:51:45