1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Samodzielne stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów – pismo z MZ

21 marca 2019 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia informujące o utworzeniu w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia – Samodzielnego stanowiska ds. kształcenia lekarzy dentystów.

Od dawna czyniliśmy starania o umiejscowienie w strukturach Ministerstwa Zdrowia struktury odpowiedzialnej za koordynację prac legislacyjnych i zarządzania, mającą dbać o uwzględnienie w tych pracach specyfiki związanej z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności leczniczej przez lekarzy dentystów.

Choć ostateczna decyzja w tej sprawie różni się od poczynionych w zeszłym roku ustaleń, potraktować ją trzeba jako wstęp do zapewnienia sprawom stomatologicznym należytej promocji.  

W przesłanym piśmie wskazano również, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach naboru na ww. stanowisko.

Wiceprezes NRL

Andrzej Cisło.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-26 17:11:30