1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyceny świadczeń stomatologicznych

W dniu 27 maja 2019 r. został przedstawiony do konsultacji publicznych projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, który przewiduje jedynie wzrost współczynnika korygującego wycenę punktową z 1,3 do 1,5 dla świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Projekt zarządzenia nie wprowadza zmian w zakresie wyceny punktów rozliczeniowych świadczeń stomatologicznych nie uwzględniając tym samym w ogóle zakresów, w których przyjęcia dzieci nie podlegają przemnażaniu przez ww. współczynnik.

Wobec powyższego Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto konieczność zwiększania nakładów na publiczną stomatologię, a co za tym idzie potrzeba dokonania prawidłowej wyceny świadczeń w ramach kontraktów stomatologicznych, została również wyrażona podczas Manifestacji Lekarzy, która odbyła się 1 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Gazety Lekarskiej.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-03 14:48:21