1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

System stypendialny

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Za prawidłowy przebieg przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej odpowiada Komisja Stypendialna.

Skład Komisji Stypendialnej:
lek. Michał Bulsa - Przewodniczący 
lek. dent - Wojciech Kaatz 
lek. Robert Szczepara
dr hab. n. med. Andrzej Wojnar 
lek. Tomasz Kozioł 

Niezbędne pliki do aplikowania o stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej znajdują się poniżej.