1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

thumbnail
Maciej Hamankiewicz dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach w 1979 roku, prowadzi oddział wewnętrzny w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie. W samorządzie zawodowym: w Śląskiej Izbie Lekarskiej i w Naczelnej Izbie Lekarskiej od 1993 roku, w czwartej i piątej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, wcześniej - Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach; Członek Konwentu Przewodniczących Rad Lekarskich. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy i Okręgowy Zjazd Lekarzy, członek Komisji Finansowo-Budżetowej Naczelnej Rady Lekarskiej, Zespołu ds. współpracy z zagranicą, działacz w wielu komisjach Okręgowej Rady Lekarskiej. Aktywny działacz towarzystw naukowych – członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i członek Zarządu Województwa Towarzystwa Internistów Polskich. Koordynator zdarzeń szkoleniowych dla lekarzy: V Światowego Kongresu Polonii Medycznej, Ogólnopolskiego Kongresu Szpitalnictwa i Wysokich Technologii Medycznych, licznych konferencji ogólnopolskich dotyczących etyki, chorób zawodowych, alkoholizmu w środowisku medycznym. Realizator powołania Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej i Instytutu ds. Zdrowia Lekarzy. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony dla Rozwoju Kultury, Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Laureat plebiscytu „Najlepszy Lekarz Śląska 2000”.