1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Konstanty Radziwiłł

thumbnail

Tytuł zawodowy: lekarz

Tytył naukowy: dr n. med.

Izba:  OIL w Warszawie (68)

Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Medycyna ogólna

Funkcje:

Naczelna Izba Lekarska
- Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej od 2014
- Członek Komisji Etyki i Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej od 2014
- Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2010-2014
- Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy od 1993
- Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 - 2010
- Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej 1997 - 2001

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
- Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej od 2014
- Członek Okręgowej Rady Lekarskiej od 2001
- Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy od 1993

Działalność publiczna (poza samorządem lekarskim):
- Prezydent Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) 2010-2012
- Wiceprezydent CPME 2008-2009
- Członek Rady Programowej TVNMed 2006-2008
- Członek Rady Nadzorczej SKOK-u Izb Lekarskich 2001-2008
- Przewodniczący Komisji Etyki i Kodeksów Zawodowych CPME 2004-2005
- Członek Komitetu Łącznikowego Europejskiego Forum Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (EFMA/WHO) 2002-2003
- Skarbnik Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) 1981-1982
- Prezes NZS Akademii Medycznej w Warszawie 1980-1981

Praca:

- od 2013 przewodniczący Rady Nadzorczej CM „Żelazna”
- od 2010 ekspert w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
- od 2005 asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (medycyna rodzinna dla studentów wydziału lekarskiego)
- od 1984 roku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Warszawie (1984-2010 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego Warszawa Ursynów, od 1996 we własnej Przychodni Medycyny Rodzinnej (właściciel, kierownik, lekarz pierwszego kontaktu))
- 2001-2003 roku wykładowca w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie (biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki)
- 1986-1991 lekarz zakładowy zakładów przemysłowych (ZARAT i ZMiK) w Warszawie
- 1983-1989 lekarz zespołu wyjazdowego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
- 1983-1984 lekarz stażysta w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów 

Przynależność do organizacji zawodowych:


- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
- Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Wykształcenie:

- 2004 kurs na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
- 2002 Podyplomowe Studium Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- 2000 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
- 1994 specjalizacja z medycyny rodzinnej
- 1993 specjalizacja z medycyny ogólnej
- 1983 dyplom lekarza na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
- 1977 matura w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie
- 1973 Szkoła Podstawowa Nr 205 w Warszawie

Rodzina:

- żona Joanna architekt
- dzieci:  - dzieci: Maria – mgr stosowanych nauk społecznych; Maciej - mgr nauk politycznych; Anna – mgr grafiki; Elżbieta – studentka sztuki nowych mediów; Jan - student medycyny; Michał student mechaniczniki energetyki i lotnictwa, Karol – student prawa i filozofii, Barbara - uczennica gimnazjum
- wnuczki: Joanna, Aniela, Helena, Apolonia, Teresa