1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zbigniew Brzezin

thumbnail

Tytuł zawodowy: lekarz

Izba: OIL w Częstochowie (75)

Specjalizacja:
Chirurgia dziecięca

Funkcje:

Naczelna Izba Lekarska
- Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 2001 - 2005
- Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 2006 - 2009
- Członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 2010 - 2013
- Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy IV kadencji 2001 - 2005
- Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy V kadencji 2006 - 2009
- Członkowie Komisji Ds. Lekarzy Zatrudnionych w Zakładach Opieki Zdrowotnej 2006 - 2009
- Członek Komisji ds. Zmian Systemowych 2001 - 2005
- Członek Zespołu ds. Lekarzy Kas Chorych 2001 - 2005
- Członkowie Zespółu ds. Zmian Systemowych 2006 - 2009
- Członkowie Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów 2010 - 2013
- Przewodniczący komisji legislacyjnej 2010 - 2013
- Członek Konwentu Przewodniczących ORL 2001 - 2005
- Członek Konwentu Przewodniczących ORL 2006 - 2009
- Sekretarz Rady Nadzorczej SKOK

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
- Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej 2005 - 2009
- Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
- Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
- Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
- Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
- Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 2001 - 2005
- Przewodniczący komisji ds. informacji i biuletynu
- Członek zespołu ds. marketingu i promocji