1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kominikat z dnia 9 czerwca 2010

Zespół NRL ds Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów przedstawia Stanowisko przyjęte na posiedzeniu w dniui 9 czerwca 2010 wraz z Raportem otwierającym prace Zespołu.