1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat z dnia 17 maja 2010

W związku z ogłoszeniem w dniu 11 maja br w Dzienniku Ustaw nr 78 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zespół czuje się w obowiązku powiadomić Koleżanki i Kolegów , że opublikowane rozporządzenie odbiega od projektu zgłoszonego przez resort finansów w styczniu i uzgadnianego z lutym. Niczym niesygnalizowana zmiana polega głównie na tym, że projekt przewidywał iż funkcjonujące dotychczas ubezpieczenia dobrowolne od odpowiedzialności cywilnej zachowają swą ważność do końca okresu, na który zostały zawarte. Ostateczny tekst rozporządzenia nie zawiera tego uregulowania a termin wejścia w życie określony został na 11 czerwca br.
Istnieje pewne ryzyko, że może wywołać to wrażenie nagłej sytuacji zmuszającej do podjęcia tak samo nagłych decyzji. Wprowadzane tym rozporządzeniem ubezpieczenie obowiązkowe jest trzecim z kolei obowiązkowym ubezpieczeniem lekarskim i w większości przypadków zastąpi ono dotychczasowe dobrowolne ubezpieczenia. Zespół opracował krótkie kompendium w formie elektronicznej , o zapoznanie z którym gorąco prosi. Wyjaśnione w nim zostały zarówno podstawy prawne nowego OC, jak i rodzaje świadczeń wymagające tego ubezpieczenia oraz najważniejsze różnice pomiędzy nowym ubezpieczeniem a dotychczasowym ubezpieczeniem dobrowolnym.
Z deklaracji prezesów okręgowych rad lekarskich wynika, że większość izb okręgowych ma dobre rozeznanie w ofertach lokalnych oddziałów towarzystw ubezpieczeniowych i właśnie od okręgowych izb można oczekiwać rekomendacji w zakresie wyboru optymalnej oferty.
Pomimo bardzo krótkiego okresu, jaki resort finansów pozostawił lekarzom i lekarzom dentystom na dopełnienie tego obowiązku Zespół zaleca ostrożność w zawieraniu umów szczególnie, jeśliby proponowane warunki znacząco odbiegały od warunków dotąd obowiązujących umów OC dobrowolnego.
Zespół nasz został ukonstytuowany 26 marca br. W poprzedniej kadencji nie było w Naczelnej Radzie zespołu czy komisji specjalnie dedykowanej sprawom ubezpieczeń lekarskich. Będziemy starać się nie tylko udzielać wszechstronnej informacji na temat ubezpieczeń ale aktywnie poszukiwać najlepszych rozwiązań na rynku.

Przewodniczący Zespołu
lek.dent . Andrzej Cisło