1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Notatka z posiedzenia zespołu d/s Ubezpieczeń z dnia 12 maja 2011

W dniu 12 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie zespołu ds. ubezpieczeń. Podczas spotkania członkowie uczestniczyli w nieodpłatnej konferencji organizowanej przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Była to już 11 konferencja, dotyczyła prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Po części konferencyjnej członkowie zespołu obradowali w siedzibie izby. Wysłuchano prezentacji na temat kompleksowego ubezpieczenia, jakie wynegocjowała Izba Białostocka dla swoich członków. Jest to bardzo dobry produkt, który należałoby spróbować wypracować dla członków pozostałych izb lekarskich. Być może należy do tego celu wykorzystać naszego izbowego brokera. Poruszono także temat zmian, jakie nastąpią w zakresie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza i lekarza dentysty w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej. Opinia prawna dotycząca tego zagadnienia została rozesłana do członków NRL oraz znajduje się w odrębnym załączniku na stronie zespołu.